EILINIS LAIKAS · VII SAVAITĖ

Antradienis

Mk 9, 30–37

30 Iš ten išėję, jie [Jėzus ir mokiniai] keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. 31 Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels.“ 32 Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti.

33 Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ 34 Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. 35 Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“ 36 Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: 37 „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs.“

 

Mąstymas

Prašyti vaikiško paprastumo ir atvirumo santykiuose su Jėzumi

Įsiklausysiu į Jėzų, kuris kreipiasi į apaštalus kaip Vadas ir Mokytojas. Mokiniai buvo susižavėję Jėzumi, kuriuo stebėjosi visa Galilėja. Dabar yra sunerimę dėl Jo žodžių apie atmetimą, kančią ir mirtį.

*

Ką galiu pasakyti apie savo gyvenimą su Jėzumi? Ar atsimenu kokius svarbius gyvenimo momentus, pergyventus kartu su Juo? Kas tai buvo? Kas mano gyvenime labiausiai dėl Jėzaus kainuoja? Pasakysiu Jam apie tai.

*

Pastebėsiu mokinių veiduose pasimetimą. Girdi žodžius, kurių negali suprasti. Jėzaus žodžiai gimdo juose klausimą. Slepia jį savyje, nes bijo Jo klausti.

*

Kokie Evangelijos žodžiai daugiausiai manyje sukelia klausimų, pasipriešinimų, nerimo? Ar kada nors kalbėjausi apie juos su Jėzumi? Kokie Jėzaus žodžiai labiausiai mane sujudino per praėjusį laiką?

*

„Įeisiu“ į mokinių tarpą, kurie tarpusavyje ginčijasi „karštų emocijų“ atmosferoje. Apėmė juos noras būti dideliems. Ką galiu pasakyti apie savo santykius su artimaisiais? Kas tarp jų vyrauja: supratimas, saugumo jausmas, kova dėl padėties, noras pirmauti?

*

Jėzus sugrįžta prie ginčo. Jis nori apie tai kalbėtis su mokiniais. Mokiniai nori tai nuslėpti – tyli. Kiekvienas ginčas, kova palieka širdyje žaizdas. Jų slėpimas gilina skausmą ir įtampą.

*

Jėzus žino visus mano vidinius ir išorinius konfliktus. Atiduosiu juos Jam. Glausdamasis, kaip vaikas Jo glėbyje, kartosiu: „Duok man vaiko širdį, protą ir dvasią“.