Rugsėjo 21 d.

Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas

Mt 9, 9–13

9 Iškeliaudamas iš ten [Kafarnaumo], Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. 10 Kai jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. 11 Fariziejai, tai išvydę, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ 12 Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. 13 Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.“

 

Mąstymas

Prašyti malonės patirti Jėzaus gydančią meilę

Įsivaizduosiu Jėzų, besiartinantį prie Mato, kuris dirba muitinėje. Kontempliuosiu Jėzaus veidą ir Jo meilės kupiną žvilgsnį, nukreiptą į Matą.

*

Įsivaizduosiu netikėtumo užklupto muitininko reakciją: jo gestus, nuostabą veide ir pasimetimą. Jėzaus asmuo, Jo žvilgsnis ir žodžiai turėjo labai giliai paliesti Mato širdį, kad galėtų staiga palikti savo ligšiolinį pelningą darbą ir sekti Jį.

*

Ar atsimenu tokią situaciją iš savo gyvenimo, kai jaučiausi šokiruotas ir giliai paliestas Jėzaus artumo. Kokiomis aplinkybėmis tai įvyko? Smulkmeniškai prisiminsiu šį įvykį ir su dėkingumu papasakosiu apie tai Jėzui.

*

Įsivaizduosiu sekančią sceną, kuri fariziejams buvo sukrečianti ir piktinanti: Jėzus apsuptas muitininkų ir nusidėjėlių. Kontempliuosi Jėzų, sėdintį tarp visuomenės apstumtųjų, pasmerktųjų.

*

Kokie jausmai kyla manyje, kai įsivaizduoju šį paveikslą? Ar galiu įsivaizduoti Jėzų, kuris susitinka ir valgo su žmonėmis, kurie visuomenės yra pasmerkti? Ką jaučiu - džiaugsmą, ar vidinį pasipriešinimą? Atvirai apie tuos jausmus pasikalbėsiu su Jėzumi.

*

Ilgiau sustosiu ties Jėzaus žodžiais: „Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“. Pagalvosiu, kad Jėzus tuos žodžius sako asmeniškai man. Ragina mane, kad pas Jį ateičiau su visišku paprastumu, būtent tada, kai būsiu prislėgtas nuodėmės.

*

Pakviesiu Jėzų į tas savo gyvenimo vietas, kuriose jaučiuosi labiausiai silpnas ir liguistas. Prašysiu, kad Jis mane išgydytų.