Birželio 29 d.

ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI

Mt 16, 13–19

13 Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ 14 Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų.“ 15 Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ 16 Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ 17 Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. 18 Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. 19 Tau duosiu Dangaus Karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.“

 

Mąstymas

Prašyti savo su Jėzumi ryšio gilaus pažinimo

Įsivaizduosiu Jėzų, esantį savo mokinių tarpe. Įsiklausysiu į jų pokalbį. Įsivaizduosiu jų gyvą reakciją į Jėzaus klausimą. Jie gerai žino žmonių nuomones apie Jėzų.

Šitą situaciją perkelsiu į savo kasdienybę. Įsivaizduosiu Jėzų, kuris ateina į mano gyvenimą, suranda mane ir klausia, kuo žmonės, su kuriais aš gyvenu kasdienybėje, Jį laiko? Kuo Jėzus yra mano šeimai, bendruomenei, mano draugams? Kaip dažnai tikėjimas ir meilė Jėzui yra mūsų pokalbių tema?

Pažvelgsiu į mokinių reakciją, kai išgirsta Jėzaus klausimą: „O kuo jūs mane laikote?“ Pažvelgsiu į jų veidus ir į Petrą, kuris atsako paprastai ir užtikrintai: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“. Tikėjimas yra asmeninis santykis su Dievu. Negali jis remtis tik kitų nuomone ar kieno nors posakiais.

Koks būtų mano atsakymas, jeigu dabar išgirsčiau tą Jėzaus klausimą? Ką galiu pasakyti apie savo asmeninį santykį su Jėzumi? Ar jis remiasi giliai patirta draugyste?

Jėzus primena Petrui, kad tikėjimas Jėzumi ir draugystė su Juo yra malonė, gauta iš aukštybių nuo Tėvo. Kaip dažnai prašau gilios draugystės malonės su Jėzumi?

Jėzus nori veikti Bažnyčioje per paprastus kaip Petras žmones. Pasitiki jais ir patiki jiems labiausiai atsakingas misijas. Ar tikėjimo srityje sugebu savo šeimoje, bendruomenėje būti Petru-Uola? Ar esu jiems kelias, ar kliūtis kelyje pas Jėzų?

Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi paprašysiu, kad patrauktų mane pas save gyvu draugystės jausmu ir suteiktų man drąsos liudyti Jį savo gyvenamoje ir darbo aplinkoje.