III VELYKŲ SAVAITĖ 

Ketvirtadienis

Jn 6, 44–51

 Jėzus kalbėjo miniai:

44 „Niekas negali ateiti pas mane,
jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia;
ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną.
45 Pranašų parašyta:
Ir bus visi mokomi Dievo.
Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane.

46 Bet tai nereiškia,
jog kas nors būtų Tėvą regėjęs;
tiktai kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo.
47 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą.
48 Aš esu gyvybės duona.
49 Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė.
50 O štai ši duona
yra nužengusi iš dangaus,
kad kas ją valgys, nemirtų.
51 Aš esu gyvoji duona,
nužengusi iš dangaus.
Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius.
Duona, kurią aš duosiu,
yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.“

 

Mąstymas

Prašyti malonės nors truputį suprasti tiesą, kad Jėzus yra duona, dėl manęs nužengusi iš dangaus

Jėzus girdi žydų murmėjimą. Jis nekaltina jų už tai. Pasako jiems, kad be Tėvo pagalbos nepajėgs priartėti prie Jo ir priimti Jį tokį, koks Jis apsireiškė.

*

Jėzus žino viską, kas dedasi mano širdyje. Pažįsta mano meilę ir tikėjimą, bet taip pat ir mano murmėjimus, abejones ir rutiną Eucharistijos išgyvenime. Leidžia suprasti, jog kiekvieną dieną galiu prašyti Tėvo, kad Jis patrauktų mane prie Jėzaus.

*

Tėvas kasdien nori man kalbėti apie savo Sūnų. Galiu ateiti pas Jį kaip vaikas ir kalbėtis su Juo apie Jėzų. Kiekvienose Šv. Mišiose galiu prašyti Jo, kad pamiltų mane Jėzuje. Kokie mano santykiai su Dievu Tėvu?

*

Įsiklausysiu į Jėzaus žodžius, kai Jis keletą kartų sako, kad tik su Juo galiu surasti ir pasiekti amžinąjį gyvenimą. Pagalvosiu, kad šiais žodžiais Jis asmeniškai kreipiasi į mane. Trokšta, kad būčiau su Juo amžinybėje.

*

Sieksiu šios dienos mąstymą pagilinti Adoracijos metu. Pasistengsiu Dievą aplankyti Švenčiausiajame Sakramente, kad galėčiau paprašyti malonės visą amžinybę būti su Juo. Adoracijos metu galiu kartoti paprastą širdies maldą: „Jėzau, esi mano duona, nužengusi iš dangaus.“