Eilinis laikas. XXVIII savaitė

Šeštadienis

Lk 12, 8–12

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
8 „Aš jums sakau: kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir Žmogaus Sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. 9 O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje. 10 Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista.

11 Kai jie ves jus į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybes, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, 12 nes Šventoji Dvasia tą pačią valandą jus pamokys, ką kalbėti.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus ryšio su Jėzumi ir Šventąja Dvasia visose gyvenimo situacijose

Įdėmiai įsiklausysiu į Jėzaus mokymą. Jis yra radikalus ir moko mane aiškaus pasirinkimo. Kiekvienas pasirinkimas turi blogas ar geras pasekmes. Jėzus saugoja mane nuo pasidavimo kompromisų ar vidutiniškumo pagundai.

*

Pažvelgsiu į savo iki šiol padarytus gyvenimo pasirinkimus. Ką galiu apie juos pasakyti? Ar buvo vienareikšmiai, evangeliniai? Ar esu nuoseklus savo pasirinkimuose? Kokiems pasirinkimams išlikau ištikimas, o kokiems ne?

*

Arba aš Jėzų išpažinsiu arba Jo išsiginsiu, nes kito kelio nėra. Sugrįšiu prie savo ryšio su Jėzumi istorijos. Atsistosiu prieš Jį ir pasižiūrėsiu į savo gyvenimą dviejų laikysenų atžvilgiu: kada išpažinau Jėzų ir kada Jo išsigyniau.

*

Jėzus įspėja mane prieš nuodėmes Šventajai Dvasiai. Galiu dvasiškai žūti, kai sąmoningai atmetu Jos meilę ir įkvėpimus. Dvasia man negali nieko suteikti, netgi atleidimo, jeigu pats to nenoriu.

*

Kreipsiuosi į Jėzų su prašymu, kad mokytų mane kantraus ėjimo Šventosios Dvasios keliais, kad daryčiausi jautrus Jos kasdieniniams įkvėpimams.

*

Jėzus pažada man, kad Šventoji Dvasia niekada manęs neapleis. Ji su manimi yra visada, taip pat ir sunkiausiuose mano gyvenimo momentuose. Yra su manimi „toje valandoje“, kurioje jaučiuosi apleistas ir atstumtas.

*

Šventoji Dvasia mane mokys, ką reikia sakyti tose situacijose, kai nežinau, ką pasakyti: svarbiuose susitikimuose, maldoje. Dienos bėgyje karštai Jos prašysiu: „Būk mano įkvėpėja“.