Kovo 4 d.

ŠV. KAZIMIERAS, PIRMASIS LIETUVOS GLOBĖJAS

Jn 15, 9–17

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu.

   

Dienos Evangelija

 

Jėzus bylojo savo mokiniams:

9 „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje!
10 Jei laikysitės mano įsakymų,
pasiliksite mano meilėje,
kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus
ir pasilieku jo meilėje.
11 Aš jums tai kalbėjau,
kad jumyse būtų manasis džiaugsmas
ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
12 Tai mano įsakymas,
kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

13 Nėra didesnės meilės,
kaip gyvybę už draugus atiduoti.

14 Jūs būsite mano draugai,

jei darysite, ką jums įsakau.
15 Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino,
ką veikia jo šeimininkas.
Jus aš draugais vadinu,
nes jums viską paskelbiau,
ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.
16 Ne jūs mane išsirinkote,
bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,
kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu,
jis visa jums duotų.
17 Aš jums tai įsakau:
vienam kitą mylėti!“

 

Mąstymas

Prašyti tvirtos draugystės su Jėzumi patirties

Žodžius, kuriuos šiandien turiu apmąstyti, Jėzus pasakė savo artimiausiems mokiniams artinantis Jo kančiai. Įsivaizduosiu save tarp tų mokinių. Įsižiūrėsiu į Jėzaus veidą. Pastebėsiu Jo išgyvenimus ir susirūpinimą. Jis nori man pasakyti kažką svarbaus.

*

Jėzus išpažįsta man savo meilę. Tai yra ypatinga meilė – ta pati, kuri jungia Jį su Tėvu. Ji veda mane į Jėzaus meilės Tėvui patirtį. Prašysiu Šventosios Dvasios, kad pripildytų mane tos meilės.

*

Jėzus prašo, kad Jį mylėčiau ir pasilikčiau toje meilėje. Galėsiu Jį mylėti tik tada, kai būsiu kartu su Juo. Jėzus nurodo man „išbuvimo su Juo kelią“ – tai Jo įsakymų kelias.

*

Įsisąmoninsiu, kad Jėzaus įsakymai apreiškia man Jo troškimus: „Pasilikite manyje.“ Kaip išgyvenu įsakymus savo asmeniniame gyvenime? Kurių man sunkiausia laikytis? Ko norėčiau Jėzaus prašyti?

*

Jėzus kalba man apie artimo meilę. Negaliu būti prie Jėzaus, jeigu nesugebu būti su kitu žmogumi. Jėzus laukia iš manęs, kad aš, kaip ir Jis, dalinčiausi savo gyvenimu, laiku, talentais su tais, kurie man yra „sunkūs“ artimieji. 

*

Prisiminsiu tuos, kurių nepajėgiu mylėti, kurie mane atstumia, žeidžia ir kuriuos aš atstumiu ir žeidžiu. Ką norėčiau pakeisti savo ir jų santykiuose? Maldoje paprašysiu, kad į tuos mūsų santykius ateitų Jėzus, išgydytų juos ir perkeistų.

*

Jėzus sako, kad esu Jo draugas. Prašysiu meilės dvasios, kad širdimi galėčiau priimti tą tiesą. Gili draugystės su Jėzumi patirtis gali pakeisti mano gyvenimą.

Dažnai kartosiu:

„Jėzau, dėkoju Tau už Tavo draugystę.“  

 

 

www.clicktopray.org