V EILINIS SEKMADIENIS

Mt 5, 13–16

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad parapijos, svarbiausiu dalyku laikydamos bendrystę, vis labiau taptų tikėjimo ir brolystės bendruomenėmis, atviromis žmonėms, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

 

   

   

Dienos Evangelija

 

Jėzus bylojo savo mokiniams:

13 „Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. 14 Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. 15 Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. 16 Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“

 

Mąstymas

Prašyti paprastumo ir drąsos liudyti Jėzų

Įsivaizduosiu Jėzų, esantį tarp savo mokinių. Pabandysiu susirasti savo vietą jų tarpe. Įsivaizduosiu save su jais. Stebėsiu jų veidus ir žvilgsnius, nukreiptus į Jėzų. Jie trokšta išgirsti tai, ką Mokytojas nori jiems pasakyti. Jėzus atskleidžia jiems jų gyvenimo uždavinį.

*

„Jūs – žemės druska“. Ir aš turiu būti kaip druska, kuri suteikia skonį ir palaiko šviežumą. Ką galiu pasakyti apie savo kaip asmens tapatybę ir savo pašaukimą? Ar sugebu pastovėti kitų akivaizdoje už pašaukimo vertybes, kurias pasirinkau? Ar neprarandu pašaukimo „skonio“, pasiduodamas kompromisams bei vidutiniškumui? Ar mano gyvenimo liudijimas duoda skonio ir šviežumo mano šeimai, bendruomenei, kurioje gyvenu?

*

„Jūs – pasaulio šviesa“. Ar galiu pasakyti, kad mano gyvenimas liudija, jog aš priklausau Jėzui? Ar mano tikėjimas ir kasdieninis gyvenimas yra kaip šviesa, kuri padeda visiems, kurie yra „namuose“? Kas yra mano rykas, kuris dažniausiai pridengia arba gesina manyje Jėzaus šviesą bei šilumą? Apie tai pasikalbėsiu su Jėzumi.

*

Paprašysiu Jėzaus ištvermės malonės, kad niekada neprarasčiau savo pašaukimo skonio ir šviesos. Sužadinsiu savyje paprastumo bei gyvenimo „skaidrumo“ troškimą, kad turėčiau drąsos būti geras, ypač ten, kur kiti gerumą pajuokia.

*

Pabaigos maldoje pavesiu Jėzui visus tuos, pas kuriuos kasdienybė mane siunčia, pradėdamas nuo artimiausių žmonių. Širdies maldoje atiduosiu Jėzui kiekvieną savo susitikimą su kitais žmonėmis. Šiandien maldoje prašysiu:

„Padaryk mane gyvąja Evangelija“. 

  

  

clicktopray.net