EILINIS LAIKAS · XII SAVAITĖ

Trečiadienis

Mt 7, 15–20

Jėzus bylojo savo mokiniams:

15 „Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. 16 Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! 17 Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. 18 Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. 19 Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. 20 Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių.“

 

Mąstymas

Prašyti malonės gerai pažinti gyvenimo sprendimus ir pasirinkimus

Jėzus suteikia man išminties, reikalingos dvasinime atpažinime. Pažvelgsiu į praeitį: kaip iki šiol atpažinau gyvenimo pasirinkimus? Kuo vadovavausi?

*

Jėzus atkreipia mano dėmesį į atpažinimo būtinumą. Susitiksiu su melaginga realybe: išoriškai daug žadančia ir malonia, o viduje- plėšria ir naikinančia. Turiu saugotis apsimetinėjimo.

*

Prisiminsiu situacijas, įvykius, kuriuose buvau gundomas patikėti apgaulingu gėriu. Kaip tada elgiausi? Kurių pagundų išvengiau, o kurių ne?

*

Jėzus palieka man auksinę taisykle, kaip daryti pasirinkimus: atkreipti dėmesį, ne į tai ką matome pradžioje, kas yra pirmas įspūdis, bet žvelgti į pabaigą, pramatyti vaisius, kurie gims iš mano pasirinkimo.

*

Geri vaisiai atidengia tiesą apie tai, kas gera. Blogi vaisiai apie tai, kas bloga. Atliksiu pratimą: ant lapo nupiešiu savo „gyvenimo medį“. Pirmiausiai nupiešiu svarbiausia šakas: tikėjimą, pašaukimą, šeimą, bendruomenę, asmeninius santykius, ryšius, darbą ir t.t. Po to mažiau svarbias šakas.

*

Vėliau parašysiu ant medžio šakų konkrečius vaisiu. Įvardinsiu juos. Kurie iš jų yra geri? Kurie blogi? Kuriuos sprendimus galiu ir norėčiau atpažinti iš naujo? Kuriuos patvirtinti ir sustiprinti?

*

Pristatysiu savo pratimo vaisius Jėzui. Prašysiu Jo, kad padėtų pažvelgti į juos Jo akimis. Ką norėčiau Jam pasakyti?

*

Kartosiu: „Jėzau, padaugink manyje gerus vaisius. Sudegink ir apvalyk savo meilės ugnyje tai, kas mano gyvenime yra bloga“