II ADVENTO SAVAITĖ

Šeštadienis

Mt 17, 10–13

10 Mokiniai paklausė Jėzų: „Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“ 11 Jis atsakė: „Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti. 12 Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus.“ 13 Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją.

 

Mąstymas

Prašyti jautrios ir atviros širdies Jėzaus atėjimui ir Jo misijai

Įsijungsiu į mokinių grupę, kurie kalbasi su Jėzumi apie Elijo atėjimą. Nenori jie remtis tik tuo, ką kalba „kiti“, bet nori asmeniškai pasikalbėti su Jėzumi. Aš pasikalbėsiu su Jėzumi apie savo Adventą.

*

Įsiklausysiu į Jėzaus atsakymų toną. Jo atsakymas yra tikras ir tvirtas: „Tiesa, Elijas turi ateiti...“ Dievo pažadas visada išsipildo. Ar pasitikiu Juo? Ar tikiu, kad Jis niekuomet „nepavėluos“, kad Jis yra mano gyvenimo Viešpats ir gali viską atitaisyti?

*

„Elijas jau buvo atėjęs ir jie jo nepažino“. Dievas niekada nepalieka mūsų be pranašų. Skelbia mums Dievo tiesą, įspėja ir kviečia į atsivertimą. Ar atpažįstu pranašus, kuriuos Dievas man siunčia? Kas yra mano Eliju ir ko mane moko?

*

 „Padarė su juo, ką norėjo“. Dievas nieko iš manęs nereikalauja. Jis labai kenčia, kad prasilenkiu su Jo pranašais ir elgiuosi kaip aš noriu, o ne kaip Jis nori.

*

Pažvelgsiu į savo gyvenimo pasirinkimus ir apsisprendimus, padarytus paskutiniuoju metu. Ar jie sutinka su Dievo įsakymais, su Evangelija ir mano pašaukimu? Ar darau savo apsisprendimus maldos dvasioje ir su dvasios vadovo pagalba?

*

„Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“. Jeigu neatpažinsiu ir atmesiu tiesos skelbėją, tai Jėzus kentės nuo manęs. Ar iš tikrųjų ieškau tiesos? Su kuo dažniausiai pasitariu? Kokios mano neištikimybės labiausiai verčia Jėzų kentėti? Paklausiu Jo apie tai.

*

Prisiartinsiu prie Jėzaus, švelniai Jį apkabinsiu ir prisiglaudęs prie Jo širdies nuolat kartosiu: „Duok man tyrą ir atvirą širdį Tavajam Žodžiui. Atnaujink manyje troškimą kasdieninės maldos Tavuoju Žodžiu“.