II VELYKŲ SAVAITĖ 

Trečiadienis

Jn 3, 16–21

Jėzus kalbėjo Nikodemui:

16 „– Dievas taip pamilo pasaulį,
jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
17 Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų,
bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.
18 Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas,
o kas netiki, jau yra nuteistas už tai,

kad netiki viengimio Dievo Sūnaus.
19 Teismo nuosprendis yra toksai:
atėjo šviesa į pasaulį,
bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti.

20 Kiekvienas nedorėlis
neapkenčia šviesos ir neina į šviesą,
kad jo darbai aikštėn neišeitų.
21 O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą,
kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.“

 

Mąstymas

Prašyti malonės, kad galėtume daryti deramus gyvenimiškus pasirinkimus

Įsivaizduosiu, kad aš, kaip Nikodemas, naktį einu pas Jėzų, kad užduočiau Jam svarbiausius savo gyvenimo klausimus. Kokie tie klausimai? Ar sugebu apie tai kalbėtis su Jėzumi?

*

Jėzus nori kalbėtis apie mano tikėjimą, nes nuo jo daug kas priklauso. Visų pirmiausia Jis nori, kad patikėčiau, jog Jo Tėvas taip mane pamilo, kad atsiuntė Jį man. Jėzus yra asmeniškai man duotas ir mirė dėl manęs. Ar tuo tiki?

*

Jėzus garantuoja, jeigu įtikėsiu Tėvo ir Jo meile, nežūsiu. Žinojimas, kad esu labai mylimas, gerina mano gyvenimą.

*

Su kokiu rūpesčiu Jėzus stengiasi atverti mane Dievo tiesai, nes nenori mano pasmerkimo. Jis trokšta man gyvenimo. Paklausiu save, koks mano Dievo įvaizdis. Kokį Dievą jaučiu savo širdyje: besirūpinantį, mylintį ar pasmerkiantį?

*

Jėzus parodo man, kad mano gyvenimo laimė ar nelaimė priklauso nuo mano pasirinkimo: ar tikėsiu Dievą, ar tikėsiu savimi? Ar aš pasirenku Jėzų, ar mirtį? Pasirinkimas yra vienas: tarp šviesos ir tamsos.

*

Kuo labiau gyvenu tiesoje, tuo labiau esu šviesoje. Jėzus yra tiesa ir neleis man paklysti nuodėmėje. Kai nutolstu nuo Jo, išstatau save „neaiškumui“ ir pasimetu nuodėmėje. Ar atsimenu, kada asmeniškai patyriau tokias situacijas?

*

Jėzus karštai kviečia mane į tiesos gyvenimą. Šiandien dažniau kartosiu maldą: „Jėzau, padėk man visada vaikščioti Tavo tiesos šviesoje.“