I ADVENTO SAVAITĖ

Šeštadienis

Mt 9, 35–38; 10, 1. 5a. 6–8

 

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų žmonių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendravimo kelių.

Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje.

   

Dienos Evangelija

 

35 Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas Karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negales. 36 Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. 37 Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. 38 Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“

1 Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negales.

5a Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: 6 „Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. 7 Eikite ir skelbkite, jog prisiartino Dangaus Karalystė. 8 Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“

 

Mąstymas

Prašyti atsivertimo ir Jėzaus ilgėjimosi širdimi

Advento pradžioje Matas nori įtikinti mane, kad Jėzus aplanko visas vietoves ir gydo visas ligas. Jis ateina ir į tas mano vietas, kurios yra labiausiai pasiligojusios.

*

Įsivaizduosiu Jėzų, ateinantį pas mane ir sakantį: „Įsileisk mane į savo vidų. Leisk man išgydyti tavo sergančią širdį“. Ar pasitikiu Juo? Ar noriu Jį atvesti į tas savo gyvenimo vietas, kuriose jaučiuosi vienišas ir bejėgis?

*

„Matydamas minias, Jis gailėjosi žmonių“. Matysiu save nuliūdusių, suvargusių žmonių būryje. Susitiksiu Jėzaus žvilgsnį. Jo žvilgsnis perveria mane iki pat gelmių. Jis viską žino apie mane ir nenustoja manęs mylėjęs. Ar tuo tikiu?

*

Jėzus nori atsiųsti man žmonių, kurie padės man prie Jo priartėti. Ar meldžiuosi ta intencija? Prisiminsiu sau artimus žmones, kurie parodė man kelią pas Jėzų. Jie yra man dovana. Už kurį iš jų labiausiai norėčiau Dievui padėkoti?

*

Prisiartinsiu kartu su apaštalais prie Jėzaus. Įsiklausysiu į Jėzaus žodžius. Įsisąmoninsiu, jog Jėzus suteikia man jėgų, kad artėdamas prie Dievo, padėčiau kitiems išgyti ir nusigręžti nuo piktųjų dvasių. Pagalvosiu apie savo artimuosius, kuriems labiausiai esu reikalingas. Ar tikiu, kad galiu jiems padėti?

*

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, Jėzus dovanoja man Advento laikotarpį: maldos, atsivertimo, išgijimo laiką. Pagalvosiu, kokiu būdu galėčiau išnaudoti šį laiką ir kaip juo dalintis su kitais – šeimoje ir bendruomenėje.

*

Pakviesiu Jėzų į savo Adventą. Kartosiu savo adventinę maldą:

„Jėzau, paruošk mane savo atėjimui. Ilgiuosi tavęs. Ateik!“

 

 

www.clicktopray.org