Eilinis laikas. XXIX savaitė

Pirmadienis

Lk 12, 13–21

13 Vienas iš minios jam [Jėzui] tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą.“ 14 Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ 15 Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto.“ 16 Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. 17 Jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus’. 18 Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. 19 Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’ 20 O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’ 21 Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą.“

 

Mąstymas

Prašyti drąsos prisipažinti blogus prisirišimus ir malonės juos nugalėti

Įsivaizduosiu Jėzų žmonių minioje. Išgirsiu žmogaus išsakomus priekaištus ir pasipiktinimus. Jis yra susikoncentravęs į save ir savo asmeninius įsiskaudinimus.

*

Ką galiu pasakyti Jėzui apie savo dabartinę dvasinę būseną? Kas vyrauja manyje: gyvenimo džiaugsmas ar suspaudimas? Ar yra manyje kažkoks priekaištų ir pasipiktinimų jausmas? Ar esu nuo jo laisvas?

*

Jėzus įspėja mane dėl godumo. Tai jis gali tapti mano nuolatinių prispaudimų ir priekaištų šaltiniu. Ilgesnėje maldoje paprašysiu Jėzaus, kad atvertų mano širdį ir parodytų mano netvarkingus prisirišimus.

*

Pažvelgsiu koks yra mano santykis su turimais daiktais. Nuo ko esu labiausiai priklausomas? Nuo ko darau priklausomą savo saugumo ir laimės pajautimą?

*

Įsiklausysiu į Jėzaus pasakojimą. Pagalvosiu, kad aš esu tas turtingas žmogus, apie kurį kalba Jėzus. Atkreipsiu dėmesį į savo gyvenimo planus ir svajones. Apie ką dažniausiai svajoju?

*

Ar dabar šiuo momentu galėčiau atiduoti Jėzui visus savo gyvenimo planus, kad juos tvarkytų pagal savo valią? Kokie jausmai dabar kyla manyje? Ko labiausiai bijausi? Pasakysiu apie tai Jėzui.

*

Jėzus nori, kad aš būčiau jautrus dvasiniams turtams. Kuo turtingas šiandien jaučiuosi pas Dievą? Ką atsakyčiau Jam, jeigu dabar atsistočiau prieš Jį ir būčiau paklaustas apie vertybes, kurias įsigijau per gyvenimą? Kas man teikia džiaugsmą gyvenime, o ko gėdijuosi? Apie tai pasikalbėsiu su Jėzumi.

*

Prisiartinsiu prie Jėzaus, kad galėčiau kontempliuoti Jo meilę. Prašysiu Jo, kad suteiktų man gilų troškimą mylėti Jį labiau už viską. Sukalbėsiu atsidavimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą.