VI VELYKŲ SAVAITĖ 

Pirmadienis

Jn 15, 26–27; 16,1–4a

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

26 „Kai ateis Globėjas,
kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, –
Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, –
jis toliau liudys apie mane.

27 Ir jūs liudysite,
nes nuo pradžios su manimi esate buvę.“

1 „Aš jums tai paskelbiau,
kad nepasipiktintumėte.

2 Jie šalins jus iš sinagogų,
ir netgi ateis valanda,
kada jūsų žudikai tarsis atlieką
šventą pareigą Dievui.

3 Jie tai darys,
nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta.
4a Aš jums visa šita kalbėjau,
kad, jų siautėjimo metui atėjus,
atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs.“

 

Mąstymas

Prašyti Šventosios Dvasios Galios patirties išbandymo momentais

Įsiklausysiu į Jėzaus žodžius apie mano ateitį. Jėzus susirūpinęs mano gyvenimu. Pažada, kad niekada neliksiu vienas. Sako man, kad Jo Tėvas ir Jis pats bus su manimi per Šventąją Dvasią.

*

Prisiminsiu savo gyvenimo situacijas, kuriose buvau stebuklingai Dievo vedamas ir saugomas. Už ką norėčiau Jam itin padėkoti?

*

Tėvas ir Jėzus kasdien siunčia man savo Dvasią, Dvasią Globėją ir Tiesos Dvasią. Jeigu aš leisiu, Ji veiks mano gyvenime su visa savo galia. Su giliu tikėjimu šauksiuosi Šventosios Dvasios, kad būčiau atsidavęs Jos įkvėpimams.

*

Šventoji Dvasia nori mano gyvenime liudyti Jėzų. Liudija apie Jį Dievo žodyje, mano maldoje, per dvasios vadovą, Šv. Sakramentuose. Ką galiu pasakyti apie savo dvasinio gyvenimo praktikas ir apie asmenišką ryšį su Jėzumi?

*

Jėzus ruošia mane išbandymo valandai, kad nepalūžčiau tikėjime. Buvimas su Jėzumi – dalijimasis su Juo nepelnytu nekaltojo kentėjimu. Niekas neįvyksta be Jo žinios, nes viskas yra Jo rankose.

*

Prisiminsiu savo gyvenimo situaciją, kai jaučiausi įžeistas. Kas mane įžeidė? Esu Jėzaus kviečiamas savo neteisingus apkaltinimus jungti su Jo, nekaltai kentėjusiojo, kančia. Ar esu pasirengęs atiduoti visas skausmingas situacijas ir visus savo įžeidėjus Jėzui?

*

Kreipsiuosi į Tiesos ir Paguodos Dvasią, kad padėtų man pripažinti ir pažvelgti į savo neišgydomas žaizdas, išlaisvintų mane iš skausmo, kuris neleidžia atleisti. Sukalbėsiu himną Šventajai Dvasiai.