EILINIS LAIKAS · I SAVAITĖ

Šeštadienis

Mk 2, 13-17

13 Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. 14 Praeidamas jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

15 Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. 16 Rašto aiškintojai iš fariziejų, išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ 17 Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus susitikimo kasdienybėje su Jėzaus žodžiu ir žvilgsniu

Eisiu kartu su Jėzumi prie ežero, kur yra susirinkusi minia, kuri nori Jo klausyti. Ką galiu pasakyti apie savo asmeniškus susitikimus su Jėzumi? Ar kasdienybėje surandu tylos laiką, kad galėčiau klausytis Jo žodžių?

*

Sustosiu prie muitininko Levio darbo vietos – jis visas yra pasinėręs savo darbe. Įsivaizduosiu, kaip staiga jo žvilgsnis susitinka su praeinančio Mokytojo žvilgsniu. Jėzaus žvilgsnis ir žodis visiškai pakeičia jo gyvenimą.

*

Pabandysiu įvardyti Jėzaus žvilgsnį, kurį nešioju savo širdyje. Kokius išgyvenimus tai sukelia? Kur mane kviečia? Ar atsimenu Jėzaus žvilgsnį ir žodžius, kurie mane patraukė kaip Levį? Prisiminsiu juos. O kaip yra dabar?

*

Kartu su Jėzumi nueisiu į Levio namus. Atsisėsiu prie stalo šalia Jo kartu su nusidėjėliais, kuriais visi piktinasi. Stebėsiu Jėzaus nuoširdumą, kaip jie įtiki Juo ir kaip juos patraukia Jo kalba.

*

Įsivaizduosiu, kad Jėzus ateina į mano namus. Atsisėda su manimi prie vieno stalo kartu su tais, kurių kasdienybėje vengiu. Jis nori, kad pakviesčiau Jį į sunkiausius savo santykius, kad neatmesčiau savęs ir kitų. Jis atmeta nuodėmę, o ne nusidėjėlį.

*

Kiekvienas turi teisę ateiti pas Jėzų. Ar neturiu fariziejiško pykčio ir pasipriešinimo? Ar nemurmu prieš save ir kitus? Paskysiu apie tai Jėzui. Išgirsiu, kaip Jis man sako: „Žinau, kad tau yra sunku. Noriu išgydyti tave ir tuos, kuriuos tau sunku mylėti.“

*

 Padėsiu savo galvą ant Jėzaus Širdies ir kartosiu: „Jėzau, išgydyk mano širdį, kad galėčiau mylėti tavąja meile.“