V GAVĖNIOS SAVAITĖ

Penktadienis

Jn 10, 31–42

31 Žydai stvėrėsi akmenų, norėdami jį [Jėzų] užmušti. 32 O Jėzus paklausė juos: „Tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų. Už kurį gi darbą jūs užmušite mane?“ 33 Žydai jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu.“

34 Jėzus atsakė:
„Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta:
Aš tariau: jūs esat dievai!?
35 Taigi [Įstatymas] vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis,
ir Raštas negali būti panaikintas.
36 Kaip tad jūs galite sakyti
tam, kurį Tėvas pašventino ir siuntė pasaulin:

‘Tu piktžodžiauji’, kai jis pareiškė: ‘Aš – Dievo Sūnus!’? 37 Jei aš nedarau savo Tėvo darbų, – netikėkite manimi! 38 O jeigu darau ir manimi netikite, –
tikėkite darbais,

kad pažintumėte ir suprastumėte,
jog Tėvas manyje ir aš jame.“
39 Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis ištrūko jiems iš rankų. 40 Jėzus vėl pasitraukė anapus Jordano, kur pradžioje Jonas buvo krikštijęs, ir apsistojo tenai. 41 Daugelis ėjo pas jį ir kalbėjo: „Jonas, tiesa, nepadarė nė vieno ženklo, bet ką jis pasakė apie šitą žmogų, buvo teisybė.“ 42 Ir daugelis įtikėjo jį tame krašte.

 

Mąstymas

Prašyti gilios Jėzaus galios ir artumo patirties abejonių valandą

Atsistosiu arti Jėzaus. Išgirsiu triukšmą ir šurmulį. Atkreipsiu dėmesį į įtūžusius akmenis paimančių žydų veidus. Jie nori akmenimis užmušti Jėzų. Jo žodžiai juos neramina ir pykdo.

*

Ar Evangelijoje „susitinku“ su Jėzaus žodžiais, kurie mane neramina, kelia pasipriešinimą, nuo kurių aš užsisklendžiu. Pasakysiu apie juos Jėzui. Prašysiu, kad padėtų man atsiverti.

*

Jėzus primena, kad man gyvenime padarė daug gerų dalykų, kad šie dalykai yra kilę iš Tėvo. Kokį konkretų gėrį pastebiu savo gyvenime? Ar matau jame Dievo veikimą, jautrią Tėvo ranką?

*

Žydai netiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. Ar tikiu Jėzaus dievyste? Žvelgsiu į paprastą, žmogišką Jo veidą ir su tikėjimu kontempliuosiu Jėzaus dieviškumą.

*

Jėzus ragina tuos, kurie nesugeba Juo tikėti, prisiminti kupinus galios Jo darbus ir taip sustiprinti savo tikėjimą (37–38 eil.). Sugrįšiu į gyvenimo įvykį, kai patyriau stebuklingą Jėzaus veikimą.

*

Jėzus išpažįsta savo dievystę ir sūnišką ryšį su Tėvu. Prašysiu Jo, kad vestų mane į savo vidinį gyvenimą su Tėvu ir padėtų jame išlikti.

*

Tvirtai įsikibsiu į akmenimis ginkluotos, užmušti trokštančios minios apgulto Jėzaus ranką. Su tikėjimu kartosiu: „Tikiu Tavimi, Jėzau, Dievo Sūnau.“