EILINIS LAIKAS · III SAVAITĖ

Pirmadienis

Mk 3, 22–30

22 Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis turi Belzebulą“ ir: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus.“ 23 O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? 24 Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. 25 Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. 26 Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. 27 Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus.“

28 „Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; 29 bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme.“ 30 Jie mat sakė: „Jis turi netyrąją dvasią“.

 

Mąstymas

Prašyti laisvos ir atviros širdies Dievo žodžiui

Įeisiu į minią, supančią Jėzų. Pasistengsiu prisiartinti ir klausytis Jo. Įsisąmoninsiu, kad kiekvieną dieną Jis turi man laiko. Kiekvieną dieną galiu imti Evangeliją į rankas, klausyti Jo žodžio ir gyventi Jo žodžiu.

*

Nors Jėzus visiškai pasišvenčia žmonėms, bet jie Jo nesupranta. Jis yra nepriimamas ir netgi apšmeižiamas. Jį skaudino Rašto aiškintojų, kurie tautos akyse buvo autoritetas, šmeižtas.

*

Jėzaus padėtis primena man, kad jeigu noriu gyventi Evangelija ir ja dalytis su kitais, turiu sutikti, jog būsiu nesuprastas ir apkaltintas bei apšmeižtas. Man taip pat gali pasakyti: „Jis turi Belzebubą.“ Ko labiausiai bijau būdamas Jėzaus mokiniu?

*

Jėzus, matydamas Rašto aiškintojų pyktį ir kietumą, perspėja juos apie tragiškas tokios laikysenos pasekmes – jiems gresia kelio uždarymas Dievo malonei. Atkakliai prašysiu Jėzaus, kad apsaugotų mane nuo tokios pasekmės. Atiduosiu Jam į rankas paskutinę savo gyvenimo akimirką.

*

Sąmoningas užsidarymas nuo Dievo mokymo ir Jo meilės yra skaudžiausias Jėzaus įžeidimas. Atmesdamas Šventosios Dvasios įkvėpimus, žmogus pats save pasmerkia amžinai pražūčiai. Ta didžiausia nelaimė gali ištikti ir tuos, kurie laiko save Dievo mokymo žinovais. Pasimelsiu už visus, kurie sąmoningai atmeta Jėzaus išgelbėjimo malonę.

*

Žvelgdamas į savo vidų paklausiu: kas mane labiausiai uždaro nuo Dievo žodžio ir Jo malonės? Prisiglausiu prie Jėzaus prašydamas, kad sužadintų troškimą mylėti Jį labiau už viską, kad paimtų iš manęs mano neištikimybę, blogus įpročius ir prisirišimus.