NUO GRUODŽIO 17 IKI 24 D.

Gruodžio 18 d.

Mt 1, 18–24

 18 Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19 Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20 Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 21 Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ 22 Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:

23 Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,

ir jis vadinsis Emanuelis,
o tai reiškia: „Dievas su mumis.“ 24 Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.

 

Mąstymas

Prašyti artimo ryšio su Žodžiu ir paklusnumo Žodžiui dovanos

„Visa tai įvyko, kad išsipildytų Žodis...“. Paprasti žmonės: Marija ir Juozapas, vedami Žodžio, atsiduria įvykiuose, kurių žmogiškai negali numatyti ir suprasti.

*

Paprašysiu Jėzaus, kad leistų man dalyvauti Marijos ir Juozapo išgyvenimuose. Atkreipsiu dėmesį į jų tylumą ir tikėjimą. Jie leidžiasi vedami Žodžio, kurio nesupranta.

*

Ką galiu pasakyti apie savo pasitikėjimą Dievo žodžiu? Atsiminsiu tą Dievo žodį, kurį man priimti sunkiausia. Koks tai Žodis? Atrasiu jį Biblijoje ir pabandysiu juo melstis.

*

Stabtelėsiu ties Juozapu. Įeisiu į jo kentėjimą. Jam atrodo, kad „praranda“ Mariją. Sugriūna jo planai. Bijo. Nesupranta, kas vyksta. Stengiasi išspręsti situaciją savaip.

*

Ar ir aš jaučiu nerimą, baimę, kuriuos patyrė Juozapas? Gal baiminuosi, kad mano planai slysta man iš rankų? Gal išgyvenu tikėjimo „tamsią naktį“, esu sutrikęs? Galiu apie tai kalbėtis su Juozapu.

*

Stebėsiuosi Juozapo pasitikėjimu. Jis pajėgia atsisakyti savo sprendimų ir pasikliauja angelo žodžiu. To žodžio dėka suvokia Dievo užmojus.

*

Ar savo gyvenimiškuose pasirinkimuose palieku vietos dvasiniam suvokimui? Su kuo dažniausiai tariuosi? Ar ieškau šviesos melsdamasis Dievo žodžiu arba pas dvasios vadovą?

*

Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prašysiu dvasinio suvokimo dovanos. Pakviesiu į savo maldą Mariją ir Juozapą kartodamas: „Padėkite man pasilikti prie Žodžio ir pasitikėti Juo.“