Eilinis laikas. XXXIV savaitė

Šeštadienis

Lk 21, 34–36

Dienos paaukojimo malda

 

Gerasis Tėve,

štai esu tavo akivaizdoje –

žinau, kad tu visuomet su manimi.

Šiandien vėl panardinu savo širdį

į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

jis kasdien dėl manęs aukojasi

ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

Tegul tavo Šventoji Dvasia

padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

jo misijos bendradarbiu.

Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, 

darbus ir kentėjimus,

visa, kas esu ir ką turiu.

Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

*

Melskimės, kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantys žmonės rastų šviesos ir pagalbos, kuri sugrąžintų jiems norą gyventi.

   

   

Dienos Evangelija

 

Jėzus sakė savo mokiniams:

34 „Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. 35 It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. 36 Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.“

 

Mąstymas

Prašyti budėjimo ir maldos dovanos ateinantiems liturginiams metams

Naujųjų liturginių metų išvakarėse girdžiu Jėzaus žodžius, kurie gali mane lydėti visus metus: „Saugokitės...“. Juose slepiasi jautri meilė ir rūpestis žmogumi. Paklausiu Jėzaus, ką tas žodis reiškia man.

*

Jėzus atkreipia mano dėmesį į tokias elgsenas: girtuokliavimą, godumą ir laikinų dalykų vaikymąsi. Tai gali sunaikinti manyje gyvenimo skonį ir nuvesti į praradimą to, kas svarbiausia.

*

Tos išvardintos laikysenos veda į savęs praradimą ir turi tą pačią nuodėmės šaknį: priklausomybę, vidinės laisvės, kuri būtina darant brandžius pasirinkimus, stoką. Paklausiu Jėzaus apie savo priklausomybes, kurios neleidžia man gyventi pilnutinio gyvenimo. 

*

Gyvenimo tikslas yra susivienijimas su Jėzumi. Nuo to, koks yra mano gyvenimo tikslas, priklauso mano dabartiniai lūkesčiai ir troškimai. Pasakyk man, koks yra tavo didžiausias gyvenimo troškimas, o aš tau pasakysiu, koks yra tavo gyvenimo tikslas.

*

Jėzus užtikrina, kad ateis laikas, kai pilnutinai bus apreikšta, kad Jis yra vienintelis gyvenimo tikslas. Ta diena ateis kaip žabangai, spąstai. Taip pat per vieną akimirką bus parodyta visa tiesa apie mano gyvenimą: kam ir dėl ko iš tikrųjų gyvenau.

*

Norint išlaikyti savyje pastovią ir teisingą svarbiausią gyvenimo tikslo kryptį, yra reikalingas budėjimas ir malda. Jie padės man išsiugdyti teisingą gyvenimo laikyseną ir apsivalyti nuo tokių veiksmų, per  kuriuos prarandu Jėzų. 

*

Vienintelis dalykas, kuo galiu būti šiandien tikras, - ateis laikas, kai reikės atsistoti prieš Žmogaus Sūnų. Jėzus trokšta, kad prieš Jį atsistočiau džiaugsmingas, o ne priblokštas, netikėtai užkluptas. Pavesiu Jam ateinančius liturginius metus ir prašysiu:

„Jėzau, išmokyk mane budėti, melstis ir laukti Tavęs kasdien“.

 

 

www.clicktopray.org