EILINIS LAIKAS · XV SAVAITĖ

Ketvirtadienis

Mt 11, 28–30

 

Anuo metu Jėzus bylojo:
28 „Ateikite pas mane visi,
kurie vargstate ir esate prislėgti:
aš jus atgaivinsiu!
29 Imkite ant savo pečių mano jungą ir
mokykitės iš manęs,
nes aš romus ir nuolankios širdies,
ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.
30 Mano jungas švelnus,
mano našta lengva.“

 

Mąstymas

Prašyti gilaus, jautrios Jėzaus meilės patyrimo mano sunkumuose

Pažadinsiu gilų troškimą, išgyventi šią meditaciją labai artimame ryšyje su Jėzumi. Prašysiu Šventosios Dvasios, kad padėtų man priglusti prie Jėzaus širdies ir kiekvieno žodžio, kuris man prakalba.

*

„Ateikite pas mane visi...“. Įsivaizduosiu save didelėje žmonių minioje, besiveržiančioje prie Jėzaus. Išvysiu Jo žvilgsnį, atranda kiekvieną iš eilės. Taip pat laukiančiai pažvelgia į mane.

*

Paklausiu apie savo santykį su Jėzumi. Ar jaučiuosi Jo laukiamas, priimamas, mylimas? Kas mane priartina prie Jo, o kas atitolina?  Kas labiausiai man užkerta kelią artinantis prie Jo?

*

„Imkite ant savo pečių mano jungą...“. Paprašysiu Jėzaus, kad vestų mane į mano gyvenimo situacijas, kuriose man yra sunkiausia. Klausiu Jo: „Kas yra tas didžiausias jungas, nuo kurio neturiu bėgti?“ Ar noriu jį paimti ant savęs?

*

Patikėsiu Jam sunkiausias savo gyvenimo patirtis, kurios mane apsunkina ir atima džiaugsmą ir širdies ramybę. Priglusiu prie Jėzaus ir karštai Jo prašysiu, kad Jis būtų nusiraminimas mano širdžiai.

*

Jėzus pažada man, kad jeigu atiduosiu Jam savo gyvenimo sunkumus bei naštas, jungas taps švelnus, o našta lengva. Ar tikiu tuo? Atsiminsiu tuos gyvenimo momentus, kuriuose Jėzaus pažadas pasitvirtino mano akyse. Kokios tai buvo situacijos?

*

Prieisiu kiek galima arčiau Jėzaus, kad apkabintų mane ir leistų priglusti prie Jo su savaisiais vargais. Pakviesiu Jį į savo gyvenimą. Šiandien nešiosiu širdyje maldą: „Jėzau, Tu esi mano tvirtybė ir mano nusiraminimas“.